Activiteitencommissie


1. De activiteitencommissie van het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor "De Gouwestem" is ontstaan uit een behoefte om verkoopactiviteiten te stimuleren en organiseren waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de vereniging of aan het verenigingswerk. 


2. De werkzaamheden bestaan uit de navolgende activiteiten:

  • het organiseren van een Voorjaarsmarkt;
  • het organiseren van een Najaarsmarkt
  • de verkoop van wijn aan de koorleden
  • het organiseren van een verloting op de jaarlijkse ledenvergadering
  • De activiteiten mogen niet in strijd zijn met de statuten van CWM "De Gouwestem"


3. De activiteiten worden verricht na overleg en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van CWM "De Gouwestem"

4. De opbrengsten van de verkoopactiviteiten genoemd onder 2a. komen geheel ten goede aan de centrale kas van CWM "De Gouwestem"

5. De opbrengsten van de verkoopactiviteiten genoemd onder 2b, 2c en 2d worden aangewend voor het bekostigen van eten en drinken voor de koorleden t.g.v. concertreizen, uitgaansreizen, jaarvergaderingen, kennismakingsconcerten e.d.

6. De inkomsten en uitgaven van de activiteitencommissie worden jaarlijks gecontroleerd door de kaskontrolecommissie welke tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt aangesteld.

Voorzitter is de heer Henk van Erk, tel. 06 226 99 105   
Penningmeester is de heer Bert Tuitel, tel. 079 - 593 22 30.
IBAN rekeningnummer van de Activiteitencommissie: NL43 RABO 0362 4033 09

t.n.v. Activiteitencomm. CWM "De Gouwestem"
Eerstvolgende concert

zaterdag 7 september
Rotterdam
zaterdag 9 november
Harderwijk - Dolfinarium
vrijdag 22 november
Scheveningen
>> Alle concerten

Concert Dolfinarium

 

Bestel nu vast kaarten!Vrienden van De Gouwestem

>> Meer info

Donateurs van De Gouwestem

>> Meer info