Historie


HISTORIE CWM "DE GOUWESTEM"

 

Op initiatief van een vijftal mannen is in 1981 een comité van aanbeveling samengesteld. Onder leiding van notaris de heer J. in 't Hol is vervolgens een   oprichtingsvergadering uitgeschreven. Deze vergadering vond plaats in de aula van de MAVO/LTO aan de Sniepweg. Er kwamen zo'n 40 mannen op af waarvan er zich direct 35 aanmelden als lid. Vooraf hadden we gesteld dat we zouden starten als 50 mannen zich zouden aanmelden, maar met 35 aanmeldingen wilden we niet meer terug. Op 7 september 1981 werd het besluit genomen om een mannenkoor op te richten in Waddinxveen. Het doel van de vereniging is om als mannenkoor uitgaande van de Christelijke grondslag de zangkunst te beoefenen. De grondslag is de Bijbel. Aldus artikel 2 van de statuten. Er werden afspraken gemaakt over het repertoire. Er is afgesproken dat zal worden gestreefd om tenminste 50% geestelijke muziek te zingen, 25% klassieke muziek en 25% volksmuziek. Ook werd vastgelegd dat de muziekstukken zoveel mogelijk in de oorspronkelijke taal zullen worden gezongen. Aldus artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement. 
Een bestuur werd gevormd en de heer Adriaan Verhoef uit Zevenhuizen werd gevraagd om het koor te dirigeren. Een groot aantal jaren hebben we gerepeteerd in de aula van de MAVO/LTO. Het koor moest natuurlijk ook een naam hebben, na een democratische inspraakprocedure werd gekozen voor "De Gouwestem". Er zijn   mensen denken dat we ons stemgeluid hebben vernoemd, maar dat is niet waar. Onze vereniging is vernoemd naar de "Gouwe", de rivier waaraan Waddinxveen ligt. De volledige naam werd Christelijk Waddinxveens Mannenkoor "De Gouwestem". Kort na de oprichting gingen we van start met ca. 35 leden. Spoedig kwamen er meer mannen bij, het werden er 40, 50, 60, 75. Een groot aantal jaren bleef het ledental tussen de 75 en 85 mannen. 
Nog voordat we uniforme koorkleding hadden aangeschaft werden we al gevraagd door het jongerenkoor Meeting om mee te werken aan een uitvoering in de Waddinxveense Ontmoetingskerk. Ook werden we al vrij snel gevraagd door de Stichting "In de Rechte Straat" om mee te werken aan een LP. Deze werd opgenomen in de Lutherse kerk in Utrecht. In navolging van "Urk Zingt" organiseerden we in het voorjaar van 1982 de grote zangmanifestatie "Waddinxveen Zingt' in de toenmalige Veilinghallen aan de Bredeweg. Aan dit evenement werkten alle koren van Waddinxveen mee, dat waren maar liefst 10 koren, kinderkoren, bejaardenkoren, gemengde koren en mannenkoren. Met man en macht werd de hal schoon gemaakt, een podium opgebouwd, het ‘Keizerwaardorgel’ opgebouwd en meer dan 3000 stoelen geplaatst. Het werd een groot succes, de veilinghal stroomde vol enthousiaste zangers en toehoorders. De 3000 stoelen waren bijna allemaal nodig. In 1983, 1984 en 1985 hebben we dit evenement in de veilinghal nog eens herhaald.


Vele concerten zijn gegeven in allerlei kerken. Door de gestage groei van het koor en slechte akoustiek in de aula van de MAVO/LTO moesten we omzien naar een betere repetitieruimte. We waren dan ook blij dat we gebruik mochten maken van de Bethelkerk om te repeteren.

 

Onze eerste Cd "Jubelt God ter eer" werd opgenomen in de Oudshoornse kerk in Alphen aan den Rijn. Aan deze Cd is meegewerkt door het Trio "Con Moto" bestaande uit Riet den Hertog sopraan, Marjanne Scheurwater, hobo en Liesbeth Seppenwoolde, piano. Ben Kramer begeleide ons mannenkoor op het orgel. Het werd een prachtige CD die we nog steeds graag beluisteren.

 

Er waren soms ook problemen, zo was er verdriet over het overlijden van diverse koorleden. In 1993 werd onze dirigent Adriaan Verhoef ernstig ziek, het bestuur moest omzien naar een nieuwe dirigent.
Door zijn orgelconcerten in de Rotterdamse St. Laurenskerk kwamen enkele bestuursleden in contact met Martin Mans. Deze wilde ons tijdens de ziekteperiode van de heer Verhoef helpen. Na het overlijden van de heer Verhoef kreeg Martin Mans de muzikale leiding van het koor waarna een heel nieuwe periode voor "De Gouwestem" begon. Door de enthousiaste aanpak en wijze van werken van Martin Mans groeide het koor snel. Van 65 in 1993 naar 75, 85, 125 en nu in 2014 zijn er bijna 190 mannen lid van ons koor. En de groei is er nog steeds niet uit. Zijn enthousiasme weet Martin Mans elke keer weer tijdens de repetities op de maandagavonden over te brengen op de mannen. Bij hem staat de muziek nooit los van de tekst, een ieder moet weten wat hij zingt. Zijn interpretatie van de muziek in combinatie met zijn kwaliteitsopvattingen maken elk muziekstuk tot een prachtig en klankvol geheel. Het brede repertoire van "De Gouwestem" biedt Martin Mans een scala aan mogelijkheden. Naast eenvoudige, geestelijke muziek worden ook zwaardere klassieke werken zoals het "Slavenkoor" van Verdi en het "Halleluja" van Händel tot in detail ingestudeerd en Psalm 150 van César Franck.
Een prachtig muziekstuk van 7 kantjes, in het Frans, de taal waarin dit prachtige stuk oorspronkelijke is geschreven. Ook is veel ruimte voor speelse volksmuziek en Negrospirituals.

 

Met veel genoegen hebben we meerdere malen een concert georganiseerd met het "Josti Band Orkest" uit Zwammerdam. De eerste maal in Sporthal "De Dreef" en vervolgens tweemaal in het "Plantarium Gebouw" in Hazerswoude/Boskoop. Het is steeds een feest om met dit unieke orkest samen te werken.


Heel goede herinneringen bewaren we aan de traditionele Kerstconcerten in de Waddinxveense Ontmoetingskerk op de laatste vrijdag voor Kerstfeest. Heel bijzonder was de medewerking van Majoor Bosshardt met haar Kerstboodschap tijdens het Kerstconcert in 1996. Wat was dat een geweldige vrouw!

 

Regelmatig worden we uitgenodigd om onze medewerking te verlenen aan radio- en tv programma's. Nog onlangs (september 2014) waren we te zien in het programma "Nederland Zingt".


Ook is onze Cd-voorraad ruim toegenomen, we gaven onze medewerking aan maar liefst 7 Cd's met geestelijke, klassieke, vaderlandse en kerstmuziek. Er zijn vele eigen Cd's door ons mannenkoor uitgebracht, waaronder de Mannenkoorconcerten 1, 2 en 3, de Cd’s “Een lied voor mijn Koning”, “Stem & Snaren”  en in mei 2015 de prachtige klankrijke Cd "U bent mijn adem" en er is een opname gemaakt van het Passie- en Paasrepertoire dat begin 2016 op Cd zal worden uitgebracht! Äl die Cd's laten de progressie van de kwaliteit van het koor horen. Schitterend! 


Zo is "De Gouwestem" onder de deskundige leiding van Martin Mans uitgegroeid tot een bekend mannenkoor met een repertoire dat er niet om liegt. Jaarlijks organiseert het koor in de maand oktober een eigen "Mannenkoorconcert” c.q. “Najaarsconcert", op de laatste vrijdag vóór de kerst is er alle jaren het traditonele "Kerstconcert" in de Waddinxveense Ontmoetingskerken, traditioneel zijn ook de Passie- en Paasconcerten in de week voor Pasen en op de laatste maandag in juni wordt het verenigingsseizoen afgesloten met een schitterend "Wensconcert" waar jong muzikaal talent aan meewerkt. Daarnaast worden nog jaarlijks een tiental concerten gegeven in allerlei plaatsen en meegewerkt aan radio- en tv-opnamen.
 


Eerstvolgende concert

zaterdag 7 september
Rotterdam
zaterdag 9 november
Harderwijk - Dolfinarium
vrijdag 22 november
Scheveningen
>> Alle concerten

Concert Dolfinarium

 

Bestel nu vast kaarten!Vrienden van De Gouwestem

>> Meer info

Donateurs van De Gouwestem

>> Meer info